KOTIZACIJE
Sudionici se prijavljuju na Kongres online ili mailom tehničkom organizatoru.
U svim prijavama, bilo individualnim ili grupnim, obavezno je navođenje e-mail adrese svakog pojedinog sudionika.

Registration fee type

Online

Liječnici specijalisti

KN 1.800

Sponzori, izlagači

KN 1.300

Specijalizanti, studenti

KN    500

Medicinske sestre

KN    500

Dnevne kotizacije

KN    400

Registration fee type

Online

Liječnici specijalisti

KN 1.800

Sponzori, izlagači

KN 1.300

Specijalizanti, studenti

KN    500

Medicinske sestre

KN    500

Dnevne kotizacije

KN    400

PLAĆANJE
Uplate kotizacija mogu se izvršiti na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

SLUŽBENI JEZIK
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).

BODOVANJE
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Skup će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju.
aktivno sudjelovanje _____ bodova
pasivno sudjelovanje _____ bodova

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
Medicinske sestre bit će bodovane prema Pravilniku HKMS-a uz obavezno predočenje članske iskaznice.