ORGANIZATOR | ORGANIZER:
Hrvatsko torakalno društvo | Croatian Thoracic Society
www.toraks.hr

ORGANIZACIJSKI ODBOR | ORGANIZING COMMITTEE:

PREDSJEDNIK | PRESIDENT:
Miroslav Samaržija

TAJNIK | SECRETARY:
Marko Jakopović

ČLANOVI | MEMBERS:
Marinko Artuković, Zagorka Boras, Željko Čulina, Sandra Karabatić, Ana Hećimović, Mateja Janković Makek, Ante Marušić, Sanja Pleština, Sanja Popović-Grle, Gzim Redžepi,, Alma Rožman, Silvana Smojver-Ježek, Žarko Vrbica, Zoran Janevski, Fran Seiwerth, Feđa Džubur.

ZNANSTVENI ODBOR | SCIENTIFIC COMMITTEE:
Mirna Alebić, Ljiljana Bulat-Kardum, Irena Godić, Ivan Gudelj, Vera Katalinić-Janković, Walter Klepetko, Aleksandra Kraljević, Ana Ljubas, Ivica Mažuranić, Bakir Mehić, Suzana Mladinov, Lada Rumora, Ana Savović, Sven Seiwerth, Sanda Škrinjarić-Cincar, Igor Štagljar, Neven Tudorić, Eduard Vrdoljak, Tanja Zovko, Nikolino Žura